Blog image
27/03/2024

Drie misverstanden over de taken van de syndicus

Geschreven door Seppe Schwagten

In veel appartementsgebouwen speelt de syndicus een cruciale rol bij het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen. Echter, er bestaan vaak misvattingen over wat precies de verantwoordelijkheden van de syndicus zijn. In dit artikel zullen we drie van deze misverstanden bespreken om een duidelijker beeld te schetsen van de taken van de syndicus.

 

Financiële Verantwoordelijkheden
Een veelvoorkomend misverstand is dat de syndicus verantwoordelijk is voor alle financiële aspecten van het gebouw. Hoewel de syndicus inderdaad een rol speelt bij het beheren van de financiën, zoals het innen van bijdragen en het opstellen van het budget, is het belangrijk om te begrijpen dat de syndicus niet persoonlijk verantwoordelijk is voor de financiële middelen van het gebouw. De syndicus handelt namens de vereniging van mede-eigenaars en is gebonden aan de beslissingen die in de algemene vergadering zijn genomen.

 

Onderhoud van Privé-eigendommen
Een ander misverstand is dat de syndicus verantwoordelijk is voor het onderhoud van de privé-eigendommen van de eigenaars. De taken van de syndicus zijn voornamelijk gericht op het beheer van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals de lift, het dak, de gangen en de gemeenschappelijke tuinen. Het onderhoud van individuele appartementen valt over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars zelf, tenzij anders bepaald in het reglement van mede-eigendom.

 

Juridische Geschillen Oplossen
Een derde misverstand is dat de syndicus verantwoordelijk is voor het oplossen van alle juridische geschillen binnen het gebouw. Hoewel de syndicus kan adviseren en assisteren bij juridische kwesties, zoals geschillen tussen mede-eigenaars of met externe partijen, is het uiteindelijk aan de eigenaars om deze geschillen op te lossen. De syndicus kan wellicht verwijzen naar bekwame juridische professionals, maar heeft niet de autoriteit om definitieve juridische beslissingen te nemen namens de vereniging van mede-eigenaars.

 

Het is essentieel voor eigenaars en bewoners van appartementsgebouwen om een duidelijk begrip te hebben van de taken en verantwoordelijkheden van de syndicus. Door deze misverstanden op te helderen, kunnen ze effectiever samenwerken met de syndicus en bijdragen aan het succesvol beheer van het gebouw.