Veelgestelde vragen

Heb je vragen? Wij hebben antwoorden. Blader door onze FAQ’s voor snel inzicht in hoe we werken, wat we bieden en hoe we jouw beheer zorgeloos kunnen overnemen.

De syndicus is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en onderhoud van een gebouw in mede-eigendom. Hun taken omvatten onder meer administratief beheer, zoals het bijhouden van boekhouding en communicatie met mede-eigenaars, en praktisch beheer, zoals het organiseren van onderhoudswerkzaamheden en het oplossen van eventuele problemen.

De rekeningcommissaris houdt toezicht op de financiële verslagen van de Vereniging van Eigenaars (VME) en biedt onafhankelijk advies aan de Algemene Vergadering (AV) over financiële aangelegenheden.

De Raad van Mede-Eigendom (RME), samengesteld uit mede-eigenaars gekozen door de Algemene Vergadering (AV), vertegenwoordigt belangen en voert AV-besluiten uit. Ze beheren gemeenschappelijke ruimtes, stellen begrotingen op, handhaven regels, en informeren over financiën. Hun rol is cruciaal voor het behartigen van alle mede-eigenaarsbelangen binnen het gebouw.

Iedere eigenaar maakt deel uit van de algemene vergadering (AV), het belangrijkste orgaan van de mede-eigendom. Huurders maken er geen deel van uit. Tijdens deze vergadering worden alle belangrijke beslissingen genomen voor het gebouw. Welke weken moeten worden uitgevoerd? Elke eigenaar kan punten toevoegen aan de agenda. Die punten moeten gemeld worden aan de syndicus minstens 3 weken voor de vastgelegde periode van de Algemene Vergadering. Wanneer je niet aanwezig kan zijn kan je je laten vertegenwoordigen. Je mag kiezen aan wie je de volmacht geeft.

De Algemene Vergadering (AV) is een bijeenkomst van alle mede-eigenaars van een gebouw in mede-eigendom. De AV neemt beslissingen over beheer, financiën en onderhoud van het gebouw. Tijdens de AV worden financiële verslagen besproken, informatie uitgewisseld en meningen gedeeld. Het biedt een forum voor discussie en zorgt voor democratische besluitvorming en transparantie.

Privatieve delen zijn exclusief eigendom van individuele eigenaars, zoals appartementen, garages en tuinen, bedoeld voor privégebruik en onderhoud.

Gemene delen zijn eigendom van alle mede-eigenaars en zijn voor gezamenlijk gebruik, zoals gangen, liften en gemeenschappelijke tuinen. Onderhoudskosten worden verdeeld onder alle eigenaars.