Blog image
05/07/2024

Hoe schakel ik over van syndicus?

Geschreven door Seppe Schwagten

Hoe schakelt men over van syndicus? Een stap-voor-stap handleiding

Het overschakelen van syndicus kan een uitdagend proces zijn voor elke mede-eigenaar of Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Een syndicus speelt een cruciale rol in het beheer van het gebouw, dus het is essentieel dat deze taak door een betrouwbare en competente persoon wordt uitgevoerd. In deze blog leggen we stap voor stap uit hoe je succesvol kunt overschakelen van syndicus.

 1. Redenen voor overschakeling

Voordat je begint met het proces, is het belangrijk om de redenen voor de overschakeling duidelijk te definiëren. Veelvoorkomende redenen zijn:

 • Ontevredenheid over de huidige syndicus.
 • Gebrek aan transparantie in de financiële rapporten.
 • Slechte communicatie of bereikbaarheid.
 • Verwaarlozing van onderhoud en herstellingen.
 • Te hoge kosten voor de geboden diensten.
 1. Voorbereiding en onderzoek

Inventariseer de behoeften

Maak een lijst van de vereisten en verwachtingen die je hebt voor een nieuwe syndicus. Dit kan variëren van specifieke beheerstaken tot de gewenste communicatiestijl.

Onderzoek potentiële kandidaat-syndici

 • Vraag om aanbevelingen: Praat met andere VME’s of eigenaren in de buurt.
 • Online onderzoek: Kijk naar recensies en beoordelingen van syndicusbureaus.
 • Referenties: Vraag potentiële syndicussen om referenties van huidige of voormalige klanten.
 1. Algemene vergadering inplannen

Een belangrijke stap is het organiseren van een Algemene Vergadering (AV). Hier wordt de beslissing om van syndicus te wisselen genomen.

Procedure voor de AV

 • Uitnodiging: Vraag aan de huidige syndicus om het onstslag/mandaat van de nieuwe syndicus mee op te nemen in de agenda.
 • Voorstel: Voorzie een gedetailleerd voorstel voor de aanstelling van de nieuwe syndicus.
 • Quorum: Zorg ervoor dat er voldoende mede-eigenaars aanwezig zijn om een geldige beslissing te nemen.
 1. Besluitvorming

Tijdens de AV moet er gestemd worden over de wisseling van syndicus. Houd rekening met de volgende punten:

 • Stemmen: De beslissing wordt genomen met een meerderheid van de stemmen.
 • Documentatie: Zorg ervoor dat de notulen van de vergadering nauwkeurig worden bijgehouden en dat de beslissing duidelijk wordt vastgelegd. Vraag om expliciet de naam van de nieuwe syndicus in het verslag te laten noteren. Dit zal de overgangsfase vlotter doen verlopen.
 1. Overgangsfase

Opzegging van de huidige syndicus

 • Contract: Controleer het contract van de huidige syndicus op opzegtermijnen en eventuele boeteclausules.
 • Officiële kennisgeving: Stuur een officiële opzegbrief met vermelding van de redenen en de gekozen opzegtermijn of geef op de vergadering aan dat je beslist om het mandaat niet te verlengen.

Overdracht van documenten

 • Financiële documenten: Zorg ervoor dat alle financiële documenten, zoals balansoverzichten en rekeningen, worden overgedragen.
 • Contracten en overeenkomsten: Verzameling en overdracht van alle contracten met leveranciers en onderhoudsdiensten.
 • Sleutels en toegangscodes: Alle sleutels en toegangscodes moeten worden overgedragen aan de nieuwe syndicus.
 1. Aanstelling van de nieuwe syndicus

Formele Aanstelling

 • Contract ondertekenen: Zorg ervoor dat het contract met de nieuwe syndicus duidelijk is en dat alle partijen het eens zijn over de voorwaarden.
 • Communicatie: Informeer alle mede-eigenaars over de wisseling en de contactgegevens van de nieuwe syndicus.

Implementatie

 • Introductieperiode: Plan een introductieperiode waarin de nieuwe syndicus kennismaakt met het gebouw en de mede-eigenaars.

Conclusie

Het overschakelen van syndicus is een proces dat zorgvuldige planning en communicatie vereist. Door duidelijke stappen te volgen en transparantie te waarborgen, kan de overgang soepel verlopen en kan de nieuwe syndicus effectief aan de slag gaan. Het uiteindelijke doel is om de dienstverlening en het beheer van het gebouw te verbeteren, wat ten goede komt aan alle mede-eigenaars.