Blog image
22/04/2024

Laadpalen in mede-eigendom

Geschreven door Seppe Schwagten

Het plaatsen van laadpalen in een mede-eigendom kan complex zijn, gezien je parkeerplaats deel uitmaakt van gedeeld eigendom. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

Toegestane handelingen: Als eigenaar binnen een mede-eigendom kun je op eigen kosten veranderingen aanbrengen aan gemeenschappelijke eigendommen, zoals het installeren van kabels, leidingen en laadpalen, mits de bestemming niet verandert en de rechten van andere mede-eigenaars niet worden geschaad. Kabels mogen echter niet door privégedeelten worden getrokken zonder expliciete toestemming, en elke elektrische installatie moet voldoen aan de wetgeving.

Kosten en eigendom: Bij het plaatsen van laadpalen mogen er geen extra kosten zijn voor mede-eigenaars. De persoon die de installatie betaalt, blijft eigenaar van al het materiaal, inclusief kabels en zekeringskast. Montage tegen gemeenschappelijke muren is toegestaan.

Praktische stappen: Voordat je laadpalen plaatst, moet je mede-eigenaars of de syndicus op de hoogte stellen via een aangetekend schrijven. Binnen twee maanden kunnen betrokken mede-eigenaars bezwaar maken op basis van legitiem belang. De werken moeten binnen zes maanden worden uitgevoerd.

Redenen voor weigering: Een aanvraag kan worden geweigerd als deze niet voldoet aan bepaalde voorwaarden, zoals het veroorzaken van belangrijke schade aan het gebouw, het verhogen van de financiële lasten van andere mede-eigenaars, of het plaatsen van kabels op privégedeelten.

Het is van belang om goed te communiceren met de installateur en mede-eigenaars om de hinder te minimaliseren en iedereen op de hoogte te houden van de voortgang en planning. Zo kunnen de laadpalen snel en efficiënt worden geplaatst na goedkeuring.